Ekeblad bostad

I Nordtags södra del, på höjden med naturen som närmsta granne samsas parhus, radhus och flerfamiljshus utmed två infartsvägar. I den första etappen uppförs 16 moderna parhus med en gestaltning som smälter in i omgivningen.