Byggstart för Nordtags hyresrätter 

Martin Carlsson är platschef på NCC och leder ett team som under senhösten inlett byggnationen av de 60 hyreslägenheterna i Nordtag. Här en lägeskoll med Martin.

Hur känns det att vara på plats?
– Det känns riktigt kul att vi nu har etablerat oss på arbetsområdet och kommit gång med de inledande arbetena. Nordtag är ettfantastiskt fint område, nära till både naturen och kommunikationer. Jag tror att det kommer blir väldig trivsamt att bo här.

Vad händer i projektet just nu?
– Pålningsarbeten är nu genomförda och vi har en stabil och bra grund att bygga de fyra bostadshusen på. Just nu pågår byggnation av en armeringsstation för att kunna påbörja armeringsarbetet. Därefter står gjutning av hissgropar på tur. Husen ska vara fyra våningar höga och det kommer gå åt mycket armering så därför har vi byggt en egen armeringsstation – det minskar både transporter och blir mer effektivt.

Hur ser tidplanen ut för projektet?
-Planen är att hyresrätterna ska vara färdigställda och överlämnas i april 2022 till Collianderska Stiftelsen som ska äga och förvalta dem.

Läs mer om NCC:s projekt i Nordtag här