Hemsö utvecklar ny Svanenmärkt förskola i Nordtag

Tillsammans med Kungälv kommun skapar Hemsö en ny förskola med plats för cirka 180 barn i det nyutvecklade och växande området Nordtag i Ytterby, Kungälv. 
Ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med Kungälv kommun.

Nordtag är ett nytt område i Kungälv med stort fokus på hållbar livsstil och grönområden. Med framväxten av hundratals nya bostäder finns också ett stort behov av en ny förskola.

Förskolan kommer miljömärkas enligt Svanen, vilket är en certifiering som hanteras av Miljömärkning Sverige. Märkningen ställer höga krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/-varor och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön.

Cirka 180 barn kommer att lära och leka i fem hemvister fördelat på två våningsplan. Förskolan får en yta på cirka 2 400 kvadratmeter.

Den nya förskolan beräknas stå klar till höstterminen 2022 och förskolans verksamhet kommer bedrivas av Kungälvs kommun.