Hyresrätterna växer fram

I takt med att naturen vaknar till liv och bjuder på allt mer grönskande omgivningar så har även byggnationen av de 60 hyresrätterna i Nordtag kommit en bra bit på väg. Nu är det lätt att föreställa sig vilket härligt och naturskönt bostadsområde detta kommer vara vid färdigställande.
Betongstommarna på de två första hyreshusen är klara och takarbeten pågår för fullt. Arbeten med hus 3 och 4 har även de påbörjats.