Pålning igång hos Ikano Bostad

I Ikano Bostads kvarter i Nordtag pågår nu pålningsarbete av husgrunderna till totalt 29 radhus.

Det är ungefär 160 stycken pålar som är omkring sex meter långa som ska ner i marken. Dessa pressas till största delen ner med hjälp av grävmaskin, men den sista biten behöver bankas eftersom det är hårt i marken på det djupet. Det gör att det kan vara lite oväsen kring arbetsplatsen just nu.

Pålarna har till uppgift att förankra husgrunderna som sedan gjuts. I mars är det premiär för det första husmontaget.